Катионен натриев хиалуронат

  • Cationic sodium Hyaluronate

    Катионен натриев хиалуронат

    Най-забележителното свойство на HA PLUS е неговият уникален ефект на задържане на влага.Поради своите ан-йонни функционални групи като карбоксил, тази молекула обикновено носи отрицателни заряди, докато обикновено повърхностите на човешката коса и кожата също са отрицателно заредени.